Chức năng, nhiệm vụ

23 tháng 3, 2017
- Trao đổi sinh viên, giảng viên ngắn hạn và dài hạn;
- Liên kết đào tạo;
- Cầu nối tới các nhà tuyển dụng Quốc tế;
-Tư vấn Học bổng - du học và việc làm;
- Đào tạo chuyên ngành kiến trúc, cảnh quan bậc Đại học và Sau đại học thông qua các chương trình liên kết với các trường đối tác nước ngoài;
- Tổ chức các khóa học ngắn hạn có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài;
- Hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập;
- Hỗ trợ hồ sơ cho sinh viên có nguyện vọng du học và học chuyển tiếp tại các Trường Đại học đối tác.