Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

25 tháng 12, 2017
Sáng 21/12/2017 tại  Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Về phía Công an Hà Nội có Thiếu tá Vũ Tuấn Anh - Phó trưởng phòng PA 83, Công an Thành phố Hà Nội và các đồng chí trong đoàn công tác.

Về phía Nhà trường có PGS.TS. Lê Anh Dũng - Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật - Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Phòng Đào tạo;  lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, Tổng hợp, Quản trị Thiết bị, Viện Đào tạo Hợp tác Quốc tế, Chính trị Công tác sinh viên và Trung tâm dịch vụ.

Sau khi đại diện Công an Hà Nội trao đổi sơ bộ tình hình và phương pháp kiểm tra, đại diện Nhà trường đã trình bày báo cáo kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Báo cáo đã nêu bật kết quả 11 vấn đề trọng tâm và công tác đảm bảo an ninh trật tự. Theo đó, trong năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được Đảng ủy, Ban giám hiệu quan tâm chỉ đạo, định hướng đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực phù hợp với tình hình, đặc điểm của Nhà trường, gắn kết chặt chẽ với các phong trào khác. Hàng năm, Nhà trường đã thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa, các buổi sinh hoạt tập thể cho cán bộ, Đảng viên, viên chức và sinh viên… để nói chuyện về tình hình an ninh trật tự, tình hình công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, thông tin thời sự trong nước, thế giới và tình hình an ninh, chính trị. Phòng Chính trị Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên chủ động nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng trong học viên, sinh viên, tích cực tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề biển đảo và các chính sách dân tộc, tôn giáo.

Qua các đợt sinh hoạt đó, cán bộ, giảng viên, sinh viên đã nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh trật tự, tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, diễn biến hòa bình phá hoại của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, để đảm bảo giữ gìn an ninh trong nhà trường ngoài lực lượng chuyên trách của trường còn có các lực lượng khác như Ban Quản lý ký túc xá, Đội Thanh niên xung kích, Đội bảo vệ… tăng cường kiểm tra giám sát người ra, vào cơ quan và kiểm tra các khu vực trọng điểm bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản.

Trong năm học 2016 - 2017, qua hoạt động của Hội sinh viên, Đoàn Thanh niên, Nhà trường đã nắm bắt được rất nhiều ý kiến phản hồi liên quan tới các lĩnh vực như thi cử, chế độ chính sách ... Sinh viên Nhà trường được giáo dục để nhận thức đúng đắn về chính trị, xã hội, đạo đức lối sống, giúp sinh viên cảnh giác không bị lôi kéo vào vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội.

Năm 2018, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, với nhiệm vụ trọng tâm là quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố về công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền về biển, đảo của Tổ quốc; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời thực hiện tốt 5 tiêu chí “Nhà trường an toàn về an ninh trật tự” theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Thiếu tá Vũ Tuấn Anh - Phó Phòng PA 83, Công an Thành phố Hà Nội biểu dương những thành tích của thầy và trò Nhà trường trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội chung của Quận và của Thành phố. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2018, Nhà trường tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong và ngoài trường, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại diện Nhà trường, PGS.TS. Lê Anh Dũng - Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp chính quyền, Phòng PA 83 Công an Thành phố Hà Nội trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, chỉ đạo của Công an Thành phố Hà Nội, các đơn vị chức năng, qua đó tạo môi trường ổn định, an toàn thúc đẩy phong trào thi đua học tốt, dạy tốt trong Nhà trường.

PGS.TS. Lê Anh Dũng - Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị