Lịch sinh hoạt tuần

Lịch sinh hoạt tuần 41 (tháng 5 năm 2017)

(Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 27/05/2017)

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

22/05

 

 

 

 

 

 

Thứ ba

23/05

8h30

U 203

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: "Phân tích nội lực và chuyển vị của dầm trên nền đàn hồi x ét biến dạng trượt bằng phương pháp phần tử hữu hạn"

Giấy mời

P. KHCN

HP. Lê Anh Dũng

14h00

I 901

Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường (NCS. Nguyễn Huy Quang)

Giấy mời

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

Thứ tư

24/05

8h30

U 306

Họp Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2017

 

Theo Quyết định

Số: 13/QĐ-ĐHKT-SĐH

(Ngày 20/02/2017)

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

14h30

U 306

Họp Ban xây dựng "Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội"

Theo Quyết định

Số: 60/QĐ-ĐHKT-TH

(23/01/2017)

 

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

Thứ năm

25/05

8h30

U 306

Góp ý đề cương chi tiết (NCS. Hoàng Long)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Nguyễn Tố Lăng

14h00

U 203

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ: "Chỉ dẫn thiết kế tuyến ống vận chuyển và phân phối nước bằng ống sợi thủy tinh"

Giấy mời

P. KHCN

HT. Lê Quân

14h00

U 306

Góp ý đề cương chi tiết (NCS. Nguyễn Thành Đạt)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Nguyễn Tố Lăng

Thứ sáu

26/05

8h30

U 306

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học, liên thông và

văn bằng 2 thông qua kết quả tuyển sinh (đợt 1) năm 2017

Theo Quyết định

Số: 307/QĐ-ĐHKT-ĐT

(Ngày 17/4/2017)

P. Đào tạo

HT. Lê Quân

8h30

U 203

Nghiệm thu tài liệu giảng dạy: "Tin học ứng dụng trong tính toán kết cấu công trình xây dựng"

Giấy mời

P. KHCN

HP. Lê Anh Dũng

14h00

U 203

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường: "Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản, quy định công tác KHCN đáp ứng nhu cầu phát triển Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đến năm 2020"

Giấy mời

P. KHCN

HT. Lê Quân

Thứ bảy

27/05