Lịch sinh hoạt tuần

Lịch sinh hoạt tuần 32 (tháng 3 năm 2018)

(Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 24/03/2018)


THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

19/03

14h00

Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường dự hội nghị học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm  2018 (tại trường Đại học Giao thông Vận tải)

 

 

 

Thứ ba

20/03

8h30

Hội thảo khoa học luận án  Tiến sĩ (NCS. Trương Quang Vinh)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Lê Anh Dũng

Thứ tư

   21/03

 

 

 

 

 

Thứ năm

   22/03

9h00

Nghiệm thu dịch tài liệu giảng dạy: "Cold-formed steel structures" Australian/New Zealand standard

Giấy mời

P. KHCN

HT. Lê Quân

Thứ sáu

23/03

8h30

Họp xét nâng lương thường xuyên Quý I/2018

Theo Quyết định

Số: 182/QĐ-ĐHKT-TH

(Ngày 17/03/2017)

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

Thứ bảy

24/03