Lịch sinh hoạt tuần

Lịch sinh hoạt tuần 18 (tháng 12 năm 2017)

(Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 16/12/2017)

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

11/12

8h30

H 902

Kiểm tra tiến độ Luận văn Thạc sĩ (đợt 1) chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (khóa 2016 - 2018)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Lê Anh Dũng

14h00

H 904

Kiểm tra tiến độ Luận văn Thạc sĩ (đợt 1) chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (khóa 2016 - 2018)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Lê Anh Dũng

Thứ ba

12/12

8h30

H 402

Kiểm tra tiến độ Luận văn Thạc sĩ (đợt 1) chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình (khóa 2016 - 2018)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Lê Anh Dũng

14h00

U 203

Nghiệm thu tài liệu giảng dạy: "Cấp, thoát nước và vệ sinh nông thôn"

Giấy mời

P. KHCN

HT. Lê Quân

14h00

H 402

Kiểm tra tiến độ Luận văn Thạc sĩ (đợt 1) chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình (khóa 2016 - 2018)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Lê Anh Dũng

Thứ tư

   13/12

8h30

U 203

Nghiệm thu tài liệu giảng dạy: "Hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp phần thi công  - công trình bê tông cốt thép toàn khối"

Giấy mời

P. KHCN

HP. Lê Anh Dũng

14h00

U 203

Nghiệm thu tài liệu giảng dạy: "Nguyên lý kiến trúc cảnh quan"

Giấy mời

P. KHCN

HT. Lê Quân

Thứ năm

   14/12

8h30

U 204

Góp ý đề cương chi tiết (NCS. Vũ Hoàng Điệp)

Giấy mời

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

9h00

U 306

Lễ trao Bằng Thạc sĩ chuyên ngành Thiết kế đô thị, di sản và phát triển bền vững (năm 2017)

Giấy mời

Viện ĐT&HTQT

HT. Lê Quân

14h00

H 701

Kiểm tra tiến độ Luận văn Thạc sĩ (đợt 1) chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình (khóa 2016 - 2018)

Giấy mời

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

Thứ sáu

15/12

8h00

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối về học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) (tại Trường Đại học Hà Nội)

Giấy mời

 

 

10h30

U 203

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

Theo Quyết định

Số: 196/QĐ-ĐHKT-QTTB

(Ngày 30/11/2017)

P. QTTB

HP. Ngô Thị Kim Dung

14h00

H 304

Kiểm tra tiến độ Luận văn Thạc sĩ (đợt 1) chuyên ngành Kiến trúc (khóa 2016 - 2018)

Giấy mời

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

Thứ bảy

16/12