Lịch sinh hoạt tuần

Lịch sinh hoạt tuần 10 (tháng 10 năm 2017)

(Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 21/10/2017)


THỨ NGÀY

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

CHUẨN BỊ NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

Thứ hai

16/10

9h00

U 203

Hội ý Lãnh đạo Trường

Thường vụ Đảng ủy;

Ban Giám hiệu;

Chủ tịch Hội đồng Trường

 

BT. Lê Quân

14h00

U 306

Họp Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng

Ban chấp hành CĐ Trường;

Chủ tịch CĐ bộ phận

VP. Công đoàn

Chủ tịch

CĐ Trường

Thứ ba

17/10

8h30

H 504

Đánh giá đề cương chi tiết Luận văn Thạc sĩ (đợt 1) ngành kiến trúc (khóa 2016 - 2018)

Giấy mời

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

14h30

U 203

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Trường đánh giá cán bộ, giảng viên và người lao động hợp đồng để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm Quý III/2017

Theo Quyết định

Số: 59/QĐ-ĐHKT-TH

(Ngày 23/01/2017)

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

Thứ tư

   18/10

8h30

H 903

Đánh giá đề cương chi tiết Luận văn Thạc sĩ (đợt 1) ngành  Kỹ thuật Xây dựng CTDD&CN (khóa 2016 - 2018)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Lê Anh Dũng

9h00

 

Bí thư Đảng ủy tham dự Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội lần thứ 10 (tại Trường Đại học Giao thông Vận tải )

 

 

 

14h00

U 203

Nghiệm thu tài liệu dịch "Biophilic and Bioclimatic Architecture"

Giấy mời

P.KHCN

HT. Lê Quân

Thứ năm

   19/10

8h30

H 903

Đánh giá đề cương chi tiết Luận văn Thạc sĩ (đợt 1) ngành  Kỹ thuật Xây dựng CTDD&CN (khóa 2016 - 2018 )

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Lê Anh Dũng

9h30

U 401

Lễ phát động thi đua năm học 2017 – 2018

 

Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)

Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

BCH Công đoàn Trường;

BCH Đoàn TNCSHCM;

Ban Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường;

Toàn thể nữ CBCNV;

Đại diện sinh viên

P. Tổng hợp

HT. Lê Quân

14h00

H 502

Đánh giá đề cương chi tiết Luận văn Thạc sĩ (đợt 1) ngành  Quản lý đô thị & Công trình (lĩnh vực QLQHKT, khóa 2016 - 2018)

Giấy mời

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

14h00

H 504

Đánh giá đề cương chi tiết Luận văn Thạc sĩ (đợt 1) ngành  Quản lý đô thị & Công trình

(lĩnh vực QLDA ĐTXD, khóa 2016 - 2018)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Lê Anh Dũng

Thứ sáu

20/10

8h30

H 1002

Đánh giá đề cương chi tiết Luận văn Thạc sĩ (đợt 1) ngành  Quản lý đô thị & Công trình (lĩnh vực QLDA ĐTXD, khóa 2016 - 2018)

Giấy mời

Khoa SĐH

HP. Lê Anh Dũng

14h00

U 306

Góp ý đề cương chi tiết (NCS. Nguyễn Mạnh Tuấn)

Giấy mời

Khoa SĐH

HT. Lê Quân

Thứ bảy

21/10