Lịch sử, thành tích

22 tháng 3, 2017
1. Lịch sử:

    -Trước năm 1998, bộ phận Hợp tác quốc tế trực thuộc phòng Tổng hợp.

    - Đến năm 1998, do nhu cầu triển khai các hoạt động đào tạo hợp tác với nước ngoài, Trung tâm đào tạo quốc tế đã được thành lập.

    - Năm 2004, Phòng Hợp tác quốc tế được thành lập, mọi quản lý hoạt động đào tạo quốc tế được chuyển giao cho các khoa chuyên ngành.

    - Năm 2010, Phòng Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 856/QĐ-ĐHKT-TH ngày 16/09/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về việc “Thành lập phòng Hợp tác quốc tế và Phòng Khoa học công nghệ”.

    - Ngày 16/11/2015, thành lập Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế trên cơ sở phòng Hợp tác Quốc tế, thuộc trường Đại học Kiến trúc Hà Nội theo Quyết định số 1240/QĐ-ĐHKT-TH ngày 16/11/2015, về việc “Thành lập Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế”

2. Thành tích

    Chủ động xác định các hướng ưu tiên hợp tác và chủ động thiết lập các mối quan hệ đối tác, thông qua các văn bản ký kết giữa Đại học Kiến trúc Hà Nội với các Trường Đại học lớn trên thế giới, các đơn thành viên cụ thể hóa và liên kết triển khai thành công các chương trình hợp tác nghiên cứu và đào tạo.

    Đến nay Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã thiết lập quan hệ hợp tác với 120 Trường Đại học và Tổ chức giáo dục, Khoa học công nghệ Quốc tế, trong đó có những Trường Đại học hàng đầu thế giới như Trường Đại học Kiến trúc Toulouse - Pháp; Trường Đại học Melbourne - Úc; Trường Đại học Tổng hợp Barcelona - Tây Ban Nha; Trường Đại học Mỹ thuật Milan - Italia; Trường Đại học Hawaii - Mỹ; Trường Đại học Torino - Italia; Trường Đại học Nottingham - Anh;  Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Kiến trúc Matxcơva - Nga…

    Qua các nhiệm vụ hợp tác Quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, hàng năm, Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế phối kết hợp cùng Nhà trường cử hàng trăm các bộ, sinh viên đi học tập, trao đổi kiến thức khoa học, tham gia các hội nghị, hội thảo Quốc tế cũng như đón tiếp hàng trăm nhà khoa học, nhà quản lý và sinh viên, nghiên cứu sinh tới học tập và làm việc tại Trường.

    Với các thành tựu khoa học, giải thưởng Quốc tế của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong những năm qua thể hiện rõ quan điểm coi trọng đối tác truyền thống và đồng thời phát triển mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác có tiềm năng, thế mạnh, năng lực hợp tác phù hợp. Các thành công trong hợp tác quốc tế cũng cộng hưởng với các hợp tác trong nước, với các địa phương, doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành…; góp phần thúc đẩy và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.