Nghiên cứu sinh Lê Trần Phong bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình

28 tháng 12, 2017
Sáng 26/12/2017, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Lê Trần Phong với tên đề tài: “Quản lý xây dựng hạ ngầm các đường dây, cáp đi nổi tại trung tâm Thành phố Hà Nội”, chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình, mã số 62.58.01.06. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến.Dự buổi bảo vệ về phía đơn vị đào tạo có PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật - Chủ tịch  Hội đồng Trường, Trưởng Phòng Đào tạo; các nhà khoa học, các giảng viên đang làm công tác giảng dạy trong, ngoài Trường, đồng nghiệp cùng gia đình và bạn bè của Nghiên cứu sinh.

Sau khi NCS. Lê Trần Phong trình bày những nội dung chính của Luận án và hoàn thành phần trả lời câu hỏi của các thành viên trong hội đồng; Hội đồng đánh giá đây là một công trình nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc, bám sát và đáp ứng được những yêu cầu của luận án Tiến sĩ. Nghiên cứu sinh đã vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng giải quyết vấn đề nghiên cứu. Kết quả phân tích và một số nhận định có chất lượng khoa học. Đề tài nghiên cứu có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

Với những kết quả đạt được trong luận án, nghiên cứu sinh Lê Trần Phong  đã hoàn thành mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Luận án có những đóng góp thiết thực vào việc xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp quản lý xây dựng hạ ngầm đường dây, cáp đi nổi tại đô thị trung tâm Thành phố Hà Nội, góp phần nâng cao mỹ quan, cảnh quan kiến trúc đô thị, giảm thiểu tình trạng đào lên, lấp xuống và an toàn cho người dân đô thị.

Với kết quả 07/07 phiếu tán thành, Hội đồng đã thông qua Nghị quyết và đề nghị Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cấp văn bằng học vị Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Lê Trần Phong.

PGS.TS.KTS. Lê Quân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng nghiên cứu sinh cùng người hướng dẫn khoa học

NCS. Lê Trần Phong trình bày nội dung nghiên cứu trước Hội đồng đánh giá


Hội đồng Đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Trường