Giới thiệu

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý công tác đầu tư và xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản trị mạng và công tác y tế, vệ sinh môi trường của Nhà trường.

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University