Thông Tin Hoạt Động

Khoa Lý luận chính trị nhận bằng khen của Bộ Xây dựng
Hôm nay, ngày 17/5/2012, nhân dịp kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2012), Khoa Lý luận chính trị trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức đi viếng Lăng Chủ tịch.

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University