Giới Thiệu Khoa


Địa chỉ   Tầng 1-Nhà B -Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

                Km10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

               Điện thoại: 04.38543986

               Email: khoantmtcn.hau.edu@gmail.com

               Webside: htttp://www.hau.edu.vn

1.     GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp được thành lập theo quyết định số 392/QĐ- ĐHKT – TH  ngày 05/6/2015. Là một trong những Khoa đặc thù của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

2.     CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Tham gia các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các hoạt động hợp tác trong nước và Quốc tế trong lĩnh vực liên quan.

Hiện nay Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp đào tạo cử nhân: ngành thiết kế Nội thất, ngành thiết kế Đồ họa, ngành Thiết kế thời trang, ngành Điêu khắc ứng dụng.

2.1 Đào tạo cử nhân thiết kế nội thất – Mã ngành: D210405

-          Trình độ đào tạo: 4.5 năm

-          Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

-          Bằng cấp: Cử nhân Mỹ thuật công nghiệp

Kiến thức chuyên môn:

+ Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành thiết kế nội thất.

+ Đáp ứng được các yêu cầu của công tác thiết kế chuyên ngành

Năng lực chuyên môn

+ Có năng lực tư duy và  định hướng giải quyết những vấn đề về thiết kế mỹ thuật công nghiệp trong mối quan hệ với bối cảnh văn hóa, xã hội và môi trường.

+ Có khả năng ứng dụng kiến thức vào công tác thiết kế mỹ thuật phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

+ Có năng lực tiếp cận, ứng dụng các công nghệ mới trong thiết kế mỹ thuật công nghiệp.

+ Có năng lực thể hiện hồ sơ thiết kế mỹ thuật phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

2.2 Đào tạo cử nhân thiết kế đồ họa – Mã ngành: D210403

-          Trình độ đào tạo: 4.5 năm

-          Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

-          Bằng cấp: Cử nhân Mỹ thuật công nghiệp.

Kiến thức chuyên môn:

+ Có năng lực tư duy và  định hướng giải quyết những vấn đề về thiết kế mỹ thuật công nghiệp trong mối quan hệ với bối cảnh văn hóa, xã hội và môi trường.

 

+ Có hệ thống kiến thức cơ bản về thiết kế đồ họa, kiến thức chung về lý luận nghệ thuật, phân tích các tác phẩm và các phương pháp luận sáng tác đồ họa.

+ Có kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành thiết kế đồ họa.

     + Đáp ứng được các yêu cầu của công tác thiết kế chuyên ngành

Năng lực chuyên môn

+ Có khả năng ứng dụng kiến thức vào công tác thiết kế mỹ thuật phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

+ Có năng lực tư duy va định hướng giải quyết những vấn đề về thiết kế mỹ thuật công nghiệp trong mối quan hệ với bối cảnh văn hóa, xã hội và môi trường.

+ Có năng lực tiếp cận, ứng dụng các công nghệ mới trong thiết kế mỹ thuật công nghiệp.

+ Có năng lực thể hiện hồ sơ thiết kế mỹ thuật phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

 2.3 Đào tạo cử nhân Điêu khắc ứng dụng – Mã ngành: 52210105

-          Trình độ đào tạo: 4.5 năm

-          Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

-          Bằng cấp: Cử nhân Mỹ thuật công nghiệp.

2.4 Đào tạo cử nhân thiết kế Thời trang– Mã ngành: 52210404

           -    Trình độ đào tạo: 4.5 năm

-          Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

-          Bằng cấp: Cử nhân Mỹ thuật công nghiệp.

 

 

 

3.     NGUỒN NHÂN LỰC

Trải qua quá trình phát triển đội ngũ cán bộ trong Khoa Nội thất & Mỹ thuật công nghiệp ngày càng lớn mạnh. Khoa luôn coi đội ngũ cán bộ, giảng viên là lực lượng nòng cốt cho sự phát triển lâu dài và bền vững. Vì vậy trong những năm qua công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các giảng viên trong Khoa luôn được chú trọng và quan tâm đúng mực.

Hiện nay đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Khoa gồm 40 người trong đó có 03 Tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh, 27 Thạc sĩ và 05 Kiến trúc sư, kỹ sư, cử nhân.

Với đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và có nhiều người tham gia trực tiếp vào các dự án, công trình thiết kế Nội thất, thiết kế Đồ họa, Hoành tráng, tác phẩm mỹ thuật.... Chúng tôi sẽ cung cấp cho xã hội các chương trình học đại học phù hợp với các nghiên cứu và đòi hỏi mới nhất của cuộc sống. Trong thời gian học tập tại Khoa Nội thất và Mỹ thuật công nghiệp sinh viên sẽ phát triển những khả năng và kỹ năng một cách hiệu quả nhất.

Sau khi tốt nghiệp đại học sinh viên sẽ có khả năng tham gia thiết kế, thi công các công trình, triển lãm.... sinh viên sẽ tự cảm nhận thấy hàng ngày sự đóng góp tích cực của mình vào việc phục vụ và nâng cấp cuộc sống.

Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ, giúp đỡ, cổ vũ, trang bị cho sinh viên các cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề, giúp sinh viên có được nghề nghiệp ổn định trong tương lai .

Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm:

Ban lãnh đạo khoa:

1.     Trưởng khoa: TS.KTS Vũ Hồng Cương – ĐT: 0913209970

Email: kstvuhongcuong@gmail.com

Điều hành, phụ trách chung toàn khoa về nhân sự;

-          Các lĩnh vực đào tạo;

-          Nghiên cứu khoa học các cấp;

-          Hợp tác trong nước và Quốc tế;

-          Phụ trách Hội Kiến trúc sư của Khoa;

2.     Phó trưởng khoa: ThS.HS Nguyễn Thái Bình – ĐT 0915014866-

Email: ntbinhmt@gmail.com

Giúp Trưởng Khoa Phụ trách:

-          Công  tác cố vấn học tập;

-          Công tác về sinh viên;

-          Quản lý cơ sở vật chất của Khoa.

Văn phòng Khoa

1.     Thư ký khoa: KS Lê Thị Thu Hà – ĐT 0984379898

Phụ trách chung các công tác hành chính của Khoa và công tác sinh viên…

2.     Thư ký khoa: CN Nguyễn Thị Hương – ĐT 01677829686

Phụ trách công tác văn thư lưu trữ và các công tác khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

3.     Trợ lý QLSV ThS.NĐK. Vũ Bình Minh – ĐT 0912912356

Trợ lý về nghiên cứu khoa học sinh viên, công tác sinh viên và các công tác khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

4.     Trợ lý Đào tạo: CN Nguyễn Thị Ngọc – ĐT 0915880447

Trợ lý về công tác đào tạo của Khoa và các công tác khác theo sự phân công của Trưởng khoa.

Hội đồng khoa học:

STT

Họ và tên

Chức danh

Bộ môn

1

TS.KTS. Vũ Hồng Cương

Trưởng khoa, trưởng bộ môn

Chủ tịch Hội đồng

2

TS.KTS Thiều Minh Tuấn

Phó trưởng BM Nội ngoại thất

Thư ký Hội đồng

3

ThS.HS. Lê Minh Hải

Trưởng bộ môn MTCB

Ủy viên

4

ThS.HS. Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng bộ môn kế Đồ họa

Ủy viên

5

ThS.HS. Nguyễn Thái Bình

P.Trưởng khoa, Phó trưởng bộ môn MTCB

Ủy viên

6

TS.KTS Nguyễn Tuấn Hải

Bộ môn Nội ngoại thất

Ủy viên

7

ThS.KTS Ngô Minh Vũ

Bộ môn Nội ngoại thất

Ủy viên

8

ThS.HS Trần Lê Vân

Bộ môn Thiết kế Đồ họa

Ủy viên

9

ThS.HS Trịnh Ngọc Liên

Bộ môn MTCB

Ủy viênCác bộ môn trực  thuộc Khoa:

1.     Bộ môn Mỹ thuật cơ bản:

-          ThS.HS Lê Minh Hải- Trưởng Bộ môn

-          ThS.HS Nguyễn Thái Bình        - Phó trưởng Bộ môn

-          ThS.CNLLPB Đoàn Thị Hồng Lư – Thư ký bộ môn

-          ThS.NĐK. Vũ Xuân Tiệp

-          ThS.HS Dương Văn Ngọc

-          ThS.HS Đỗ Lê Cương

-          ThS.HS Ngô Thị Thu Thủy

-          ThS.HS Trịnh Ngọc Liên

-          ThS.HS Nguyễn Đưc Vinh

-          ThS.HS Nguyễn Đức Hùng

-          ThS.HS Nguyễn Đức Khởi – CVHT

-          ThS.HS Nguyễn Quang Toàn

2.     Bộ môn Nội thất:

-          TS.KTS Vũ Hồng Cương – Trưởng Khoa – Trưởng bộ môn

-          TS.KTS Thiều Minh Tuấn- Phó trưởng Bộ môn

-          TS.KTS Nguyễn Tuấn Hải

-          NCS.ThS.KTS Ngô Minh Vũ

-          ThS.KTS Đồng Đức Hiệp

-          ThS.KTS Ngô Nam Phương

-          ThS.KTS Nguyễn Thị Minh Phương

-          ThS.KTS Hoàng Thanh Như

-          ThS.KTS Trần Ngọc Huyền

-          HS. Nguyễn Thế Lương

-          ThS.HS Lý Hoài Thu

-          ThS.HS Ngô Đức Trí

-          ThS.HS Trần Quỳnh Khanh

-          ThS.NĐK. Phạm Thái Bình

-          Ths.CN Nguyễn Thiên Phi - CVHT

-          ThS.KTS Trần Ngọc Thanh Trang

-          KTS. Vương Ngọc Hải

-          CN. Nguyễn Thị Ngọc

-          ThS.NĐK. Vũ Bình Minh

3.     Bộ môn Đồ họa:

- ThS.HS Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng Bộ môn

- ThS.HS. Trần Lê Vân - Phó Trưởng Bộ môn – CVHT

- ThS.HS. Nguyễn Thị Hải Yến – CVHT

- ThS.HS. Đỗ Đình Tân      

- ThS.HS. Lê Xuân Hưng Linh

- HS. Nguyễn Thị Thùy Trang

-ThS.HS. Phạm Thị Mai Hoa.

-ThS.HS. Nguyễn Trí Dũng.

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University