Giới Thiệu Khoa

Khoa Quản lý đô thị

Địa chỉ: Tầng 2 nhà 9 tầng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Điện thoại, Fax: 844 38542073

Email: urban.hau@gmail.com

 

1.      Giới thiệu chung

Khoa Quản lý đô thị là một đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Khoa được thành lập theo quyết định số 1583/QĐ/ĐHKT-TH ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

2.      Cơ cấu tổ chức

 

 

              3.      Ban lãnh đạo khoa

-          Trưởng khoa: TS.KTS. Nguyễn Thị Lan Phương

-          Phó trưởng khoa: TS. Vũ Anh

4.      Chức năng nhiệm vụ

-          Tổ chức, Quản lý công tác đào tạo đại học chuyên ngành Quản lý xây dựng đô thị, Kinh tế đô thị

-          Tham gia đào tạo đại học các chuyên ngành: Quy hoạch, Kiến trúc, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng công trình ngầm, Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Kinh tế xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị.

-          Tham gia đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình.

-          Bồi dưỡng sau đại học, tổ chức các khóa học ngắn hạn về các lĩnh vực của Quản lý đô thị, môi trường đô thị, …

-          Tham gia hoạt động Nghiên cứu khoa học và tư vấn, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực Quy hoạch, Kiến trúc và Quản lý đô thị bao gồm cả quy hoạch không gian, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị, kiến trúc và kinh tế đô thị.

-          Hợp tác với các cơ quan đào tạo, nghiên cứu trong nước và quốc tế để triển khai mọi hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến Quản lý đô thị

5.      Đội ngũ giảng viên

-          Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa bao gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến công tác Quản lý đô thị đang giảng dạy, công tác tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và các Bộ, Ngành lien quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyen và Môi trường, Bộ Tài chính…; Các Hội nghề nghiệp: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hiệp hội các đô thị Việt Nam.

-          Đội ngũ cán bộ giảng dạy thường xuyên của Khoa hiện nay có 27 người gồm 2 Nhà giáo ưu tú, 2 PGS, 9 Tiến sỹ, 18 Thạc sỹ trong các lĩnh vực Quản lý đô thị, Quy hoạch, Kiến trúc, Xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị, Kinh tế và Tài chính đô thị…trong đó có 4 thạc sỹ đang làm Nghiên cứu sinh. Ngoài ra là các giảng viên kiêm chức công tác tại các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức trong nước và quốc tế.

6.      Thành tích

-          Khoa Quản lý đô thị được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen năm 2008, Khoa lien tục nhiều năm được Bộ Xây dựng công nhận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và được tặng Bằng khen của Bộ Xây dựng.

-          Nhiều cán bộ giảng dạy được nhận các phần thưởng cao quý của Nhà nước và Chính phủ như Huân chương lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Xây dựng, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội.

-          5 cán bộ giảng dạy được trao Huy chương “Vì sự nghiệp xây dựng” và “Vì sự nghiệp Giáo dục”. 2 cán bộ giảng dạy là “Chiến sỹ thi đua ngành xây dựng”.

7.      Các hoạt động của Khoa Quản lý đô thị

a.      Đào tạo bậc đại học

Hiện nay, Khoa Quản lý đô thị đang đào tạo kỹ sư chuyên ngành Quản lý xây dựng đô thị: Tuyển sinh chính quy với số lượng 100 sinh viên/khóa. Bắt đầu từ năm 2012, Khoa sẽ đào tạo chuyên ngành Kinh tế xây dựng với số lượng tuyển sinh chính quy 50 sinh viên/khóa.

Sinh viên được đào tạo theo hệ thống tín chỉ với nhiều môn học tự chọn

b.      Đào tạo Tiến sỹ và Thạc sỹ

Khoa Quản lý đô thị tham gia đào tạo nhiều Tiến sỹ và Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đô thị và Công trình, Quy hoạch, Kiến trúc và Hạ tầng kỹ thuật tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

c.       Nghiên cứu khoa học

Cán bộ giảng dạy Khoa Quản lý đô thị đã chủ trì, tham gia và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học như:

·         Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước

-          “Mô hình và giải pháp quy hoạch , kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam”

-          “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ thích hợp phục vụ công nghiệp hóa xây dựng nhà ở Việt Nam đến năm 2010”

-          “Quá trình đô thị hóa ở Thăng Long – Hà Nội, Kinh nghiệm lịch sử và định hướng quy hoạch phát triển đô thị trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”

·         Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và Thành phố

-          “Nghiên cứu giải pháp nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp tập trung”

-          “Đánh giá thực trạng và đề xuất một số kiến nghị trong quy hoạch, kiến trúc và quản lý các khu đô thị mới xây dựng của Hà Nội trong quá trình đô thị hóa”

·         Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở

d.      Soạn tảo quy chế Quản lý đô thị

Khoa Quản lý đô thị đã tham gia soạn thảo các quy chế Quản lý đô thị cho nhiều thành phố và thị xã. Ví dụ như:

-          Quy chế Quản lý đô thị cho thị xã Bà rịa

-          Quy chế Quản lý đô thị cho thị xã Phủ lý

-          Quy chế Quản lý đô thị cho thành phố Thái Bình

-          Quy chế Quản lý đô thị cho thành phố Nam Định

e.       Thực hiện các dự án hợp tác với nước ngoài

Với một đội ngũ có nhiều cán bộ giảng dạy được đào tạo chính quy tại nước ngoài, Khoa Quản lý đô thị đã và đang tham gia thực hiện nhiều dự án hợp tác quốc tế với các trường Đại học, Viện nghiên cứu và các tổ chức như:

-          Dự án “Quản lý đô thị tại Việt Nam” hợp tác với trường Đại học Montreal – Canada

-          Dự án “Nâng cao năng lực Quy hoạch và quản lý môi trường đô thị “ hợp tác với DANIDA – Đan Mạch

-          Dự án nghiên cứu “Thị trường đất công nghiệp, thương mại và ảnh hưởng tới người nghèo” trong khuôn khổ dự án “Tạo lập thị trường họat động tốt cho người nghèo” của Ngân hang phát triển châu Á (ADB)

-          Dự án nghiên cứu “Quản lý phát triển đô thị và khung thể chế” trong khuôn khổ Chương trình phát triển tổng thể thủ đô Hà Nội (HAIDEP) do JICA – Nhật bản tài trợ

-          Dự án “Phát triển đô thị bền vững” Hợp tác với Trường Đại học tổng hợp Tokyo, Đại học Tổng hợp Osaka (Nhật bản) và Đại học Quốc gia Hà Nội.

-          Dự án “Tái thiết đô thị Hà Nội bền vững” Hợp tác với Trường Đại học Tổng hợp Tokyo (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Hà Nội và một số trường đại học khác ở Việt Nam

f.        Tư vấn

Cán bộ giảng dạy Khoa Quản lý đô thị đã và đang tham gia chủ trì và thực hiện nhiều đồ án Quy hoạch, Kiến trúc, Hạ tầng kỹ thuật đô thị

g.      Các hoạt động khác

Cán bộ, giáo viên và sinh viên của Khoa tham gia mọi hoạt động khác của Nhà trường như Hội nghị, Hội thảo quốc tế và trong nước, Văn nghệ, Thể dục thể thao, sinh viên tình nguyện, Thi sinh viên giỏi, v.v…

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University