Giới Thiệu Khoa


Giới thiệu về khoa Quy hoạch đô thị & nông thôn


- Khoa Quy hoạch đô thị - nông thôn được thành lập năm 1992 trên cơ sở Khoa Kỹ thuật đô thị và bộ phận quy hoạch từ Khoa Kiến trúc.

- Chức năng, nhiệm vụ Khoa Quy hoạch đô thị - nông thôn được quy định trong Quyết định số 598/QĐ/ ĐHKT- TH ngày 20 tháng 4 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

- Khoa Quy hoạch đô thị - nông thông đã phối hợp với các khoa, các phòng ban trong Trường hoàn thành tốt các yêu cầu đào tạo đối với kiến trúc sư công trình, kỹ sư xây dựng, kỹ sư đô thị cũng như các lớp chuyên tu, tại chức tại Trường và các cơ sở đào tạo ngoài trường.

- Khoa đã tiếp nhận và tổ chức cho các học viên cao học, các nghiên cứu sinh tham gia giảng dạy và sinh hoạt khoa học tại Khoa và các Bộ môn đạt kết quả cao. Nhiều giảng viên của Khoa tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận án cho nghiên cứu sinh và học viên cao học, học viên sau đại học trong lĩnh vực quy hoạch và quản lý đô thị.

- Khoa đã thực hiện và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, cấp trường với chất lượng cao; hoàn thành biên soạn nhiều giáo trình phục vụ đào tạo của Nhà trường; phối kết hợp với một số trường đại học nước ngoài tổ chức các hội thảo quốc tế, tham gia các hội thảo khoa học, viết nhiều bài lý luận khoa học chuyên ngành có chất lượng cao đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước.

- Khoa tham gia đóng góp có hiệu quả về khối lượng sản phẩm và chất lượng chuyên môn vào thực tiễn lao động sản xuất xã hội. Các giảng viên của Khoa trực tiếp chủ trì và thiết kế nhiều đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị - nông thôn và quy hoạch chi tiết các khu chức năng, các chuyên ngành, thiết kế nhiều thể loại công trình kiến trúc cho Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước.

- Khoa đã tham gia và có nhiều thành tích trong hoạt động xã hội, đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, xây dựng tượng đài giáo dục…Điển hình là hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ Xây dựng và Nhà trường giao trong chương trình 135 (xoá đói giảm nghèo cho vùng sâu, vùng xa), hoàn chỉnh đồ án quy hoạch Trung tâm cụm xã si Ma Cai (sau đó nâng cấp thành đồ án huyện lỵ Si Ma Cai) và thiết kế trường học phổ thông cho xã Minh Lương.

- Khoa đã tham gia các cuộc thi thiết kế về kiến trúc quy hoạch và đã đạt được các giải thưởng trong nước và quốc tế


 

1. Chức năng nhiệm vụ:

1.1. Đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch:

- Đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch có khả năng chủ trì, thiết kế các đồ án Quy hoạch vùng, Quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên.

- Hợp tác  đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ ngành quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Hoạt động thực tiễn, tư vấn lập quy hoạch Quy hoạch vùng, Quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Hợp tác với các tổ chức đào tạo trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực liên quan.

1.2. Đào tạo Kiến trúc sư Cảnh quan:

- Đào tạo Kiến trúc sư Cảnh quan có khả năng thiết kế chuyên sâu về Kiến trúc Cảnh quan và tham gia các đồ án chuyên ngành: Quy hoạch; Thiết kế đô thị; Bảo tồn di sản

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học của giáo viên và sinh viên.

- Hợp tác  đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ ngành quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Hoạt động thực tiễn, tư vấn lập quy hoạch Quy hoạch vùng, Quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Hợp tác với các tổ chức đào tạo trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực liên quan.

2. Sản phẩm đào tạo:

2.1 Kiến trúc sư Quy hoạch tốt nghiệp tại Khoa Quy hoạch – trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  được trang bị các kĩ năng

- Kiến thức về tổ chức không gian đô thị, kĩ thuật xây dựng đô thị và Quy hoạch môi trường đô thị.

- Kiến thức về xã hội học nhằm tạo nên các không gian quy hoạch kiến trúc phù hợp với từng địa phương.

- Kiến thức về kinh tế trong đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

- Kiến thức về thể chế quản lý về quy hoạch xây dựng

- Khả năng giao tiếp, thuyết trình đồ án quy hoạch kiến trúc một cách hiệu quả

- Khả năng nhìn nhận tổng thể dài hạn trong một quá trình phát triển

- Khả năng phân tích những ảnh hưởng của những vấn đề về không gian.

- Khả năng sáng tạo nên các ý tưởng bố cục không gian vùng, không gian đô thị nông thôn và các công trình kiến trúc

 

Kiến trúc sư Quy hoạch tốt nghiệp tại Khoa Quy hoạch – trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có thể đảm nhận các công việc:

- Thiết kế công trình Kiến trúc dân dụng và công nghiệp.

- Thiết kế Đô thị & Kiến trúc cảnh quan.

- Thiết kế Quy hoạch vùng, Quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Lập và quản lý các dự án đầu tư về kiến trúc, quy hoạch, hạ tầng đô thị và nông thôn.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong các lĩnh vực có liên quan đến quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng đô thị.

 

2.2. Kiến trúc sư Cảnh quan tốt nghiệp tại Khoa Quy hoạch – trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  được trang bị các kĩ năng

- Có kỹ năng phân tích, nhận diện và đánh giá các phương án thiết kế kiến trúc cảnh quan, định hướng sáng tạo trong công tác chuyên môn.

- Có khả năng đề xuất các giải pháp nghiên cứu, thực hiện phương án thiết kế kiến trúc, thiết kế cảnh quan hợp lý, đảm bảo các yêu cầu về công năng, mỹ thuật, kỹ thuật và kinh tế

- Có khả năng tiếp cận, giám sát về thiết kế thi công các công trình liên quan đến kiến trúc cảnh quan: thiết kế ngoại thất, thiết kế sân vườn…

- Có khả năng làm việc theo nhóm ngành liên quan, có khả năng thích hợp với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

- Có khả năng giao tiếp, hiểu biết các kỹ năng mềm đảm bảo cho thảo luận, đàm phán về chuyên môn. Sử dụng các phương tiện và công cụ tiên tiến, thuyết trình tốt phương án thiết kế đề xuất được giải pháp thiết kế kiến trúc cảnh quan có chất lượng

- Có trình độ ngoại ngữ, tin học chuyên ngành, đủ đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, có kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc trong môi trường quốc tế

Kiến trúc sư Cảnh quan tốt nghiệp tại Khoa Quy hoạch – trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có thể đảm nhận các công việc:

- Thiết kế Đô thị & Kiến trúc cảnh quan.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng trong các lĩnh vực có liên quan đến quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng đô thị.

3. Chương trình đào tạo:

3.1. Kiến trúc sư Quy hoạch tốt nghiệp tại Khoa Quy hoạch – trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  được trang bị các kĩ năng 
                - Chuyên ngành đào tạo: Quy hoạch đô thị & nông thôn.

- Mã ngành : 102

- Thời gian đào tạo: 5 năm

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

- Bằng cấp: Kiến trúc sư

- Số lượng các môn học:  79 môn học.

                                Trong đó:               Kiến thức đại cương:          13 môn

                                                                Kiến thức chuyên ngành:    66 môn

- Số tín chỉ tích lũy:              160 tín chỉ 

3.2. Kiến trúc sư Cảnh quan tốt nghiệp tại Khoa Quy hoạch – trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  được trang bị các kĩ năng

- Chuyên ngành đào tạo: Kiến trúc sư Cảnh quan

- Mã ngành :

- Thời gian đào tạo: 5 năm, chia thành 10 học kỳ

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

- Bằng cấp: Kiến trúc sư

- Số lượng các môn học:  66 môn học.

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 161 tín chỉ

                                Trong đó:               Bắt buộc: 153 tín chỉ

                                                               Tự chọn: 08 tín chỉ

                                                               Kiến thức đại cương:          42 tín chỉ

                                                               Kiến thức chuyên ngành:    119 tín chỉ

               - Số tín chỉ tích lũy:              161 tín chỉ 

 

 


4. Cơ cấu tổ chức:

 

Ban chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa:

TS.KTS. Nguyễn Xuân Hinh

 

Phó trưởng khoa:

TS.KTS. Lương Tú Quyên

 

Phó trưởng khoa:

ThS.KTS. Lương Tiến Dũng

 


Hội đồng khoa học và đào tạo của khoa .

TS.KTS. Nguyễn Xuân Hinh

Trưởng khoa

Chủ tịch hội đồng

TS. KTS. Lương Tú Quyên

Phó trưởng khoa

Phó chủ tịch hội đồng

PGS.TS.KTS. Lê Đức Thắng

Trưởng  BM Quy hoạch đô thị

Ủy viên

PGS.TS.KTS. Nguyễn Tố Lăng

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

ThS.KTS. Lương Tiến Dũng

Phó trưởng khoa

Ủy viên

ThS.KTS. Lê Minh Ánh

Phó trưởng  BM Quy hoạch nông thôn

Ủy viên

TS.KTS. Đỗ Kim Thành

Trưởng  BM Sinh thái và QHMT

Ủy viên

TS. KTS. Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng  BM Kiến trúc cảnh quan

Ủy viên

TS.KTS. Nguyễn Thái Huyền

Phó trưởng  BM Kiến trúc cảnh quan

Ủy viên

ThS. Đỗ Trần Tín

Phó trưởng  BM Quy hoạch đô thị

Ủy viên, Thư kí


* Mời các nhà khoa học tham gia( Hội đồng mở rộng)

TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung

 Trưởng phòng Tổng hợp

TS. KS. Trần Thanh Sơn

Trưởng khoa Kĩ thuật hạ tầng và môi trường đô thị

TS.KTS. Trương Văn Quảng 

Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị nông thôn

PGS.TS.Đỗ Hậu

Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương

Trưởng Khoa Kiến trúc

TS.KTS. Phạm Trọng Thuật

Phó trưởng phòng Đào tạo

 


Khối bộ môn gồm 6 bộ môn:

- Bộ môn Quy hoạch xây dựng vùng;

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Xuân Hinh

 

- Bộ môn Quy hoạch xây dựng đô thị

Trưởng bộ môn

 TS. Lương Tú Quyên

 

 

- Bộ môn thiết kế đô thị;

Trưởng bộ môn

TS. Đỗ Trần Tín

 

- Bộ môn Quy hoạch xây dựng nông thôn

Phó trưởng bộ môn

ThS. Lê Minh Ánh

 

- Bộ môn Sinh thái và quy hoạch môi trường;                                  

Trưởng bộ môn

TS. Đỗ Kim Thành

 

- Bộ môn Kiến trúc cảnh quan

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Tuấn Anh

 


 Các xưởng học đồ án:

- Hiện tại Khoa có 3 xưởng học đồ án.

- 01 xưởng Quy hoạch  thực nghiệm

- Văn phòng khoa.


5. Đội ngũ cán bộ giảng viên:

 

Cán bộ và  giảng viên của Khoa hiện có là 64 người bao gồm:

           -43 giảng viên thường xuyên.

-19 giảng viên là các chuyên gia trong ngành.

-02 cán bộ chuyên trách văn phòng khoa.

Giảng viên chuyên gia  tại Khoa quy hoạch.

 

Danh sách giảng viên chuyên gia  tại Khoa quy hoạch.

 

PGS.TS. KTS. Nguyễn Tố Lăng

PGS.TS.KTS.  Nguyễn Quốc Thông

PGS.TS. KTS. Đỗ Hậu

PGS.TS. KTS. Ngô Thu Thanh

GS.TS. KTS. Huỳnh Đăng Hy

PGS.TS.KTS. Tô Thị Minh Thông

TS.KTS. Đào Ngọc Nghiêm

TS.KTS. Trần Thị Lan Anh

TS.KTS. Đỗ Tú Lan

ThS.KTS. Lã Thị Kim Ngân

TS.KTS. Doãn Quốc Khoa

ThS.KTS. Ngô Trung Hải

TS. Mai Liên Hương

ThS.KTS Vương Anh Dũng

TS.KTS Trương Văn Quảng

TS.KTS Lê Trọng Bình

TS.KTS Lưu Đức Cường

TS.KTS Lê Đình Tri

GS.TS.KTS Phạm Kim Giao

 

Giảng viên Khoa quy hoạch

 

 Danh sách cán bộ giảng viên tại Khoa quy hoạch.

 

BM QUY HOẠCH VÙNG (7 GIẢNG VIÊN )

 

TS. KTS. Nguyễn Xuân Hinh

Trưởng BM

 

ThS. Lương Tiến Dũng

Phó trưởng BM

 

ThS. Vũ  Anh Tuấn

 

 

ThS. Nguyễn ThịThanh Hoà

 

 

ThS. Đinh Thanh Hương

 

 

ThS. Đỗ Bình Minh

 

 

KTS Đào Phương Anh

 

 BM  QUY HOẠCH NÔNG THÔN (7 GIẢNG VIÊN )

 

ThS. Lê Minh Ánh

Phó trưởng BM

 

 

 

ThS. Phạm Liêm Phòng

 

 

ThS. Hoàng Thuý Hà

 

 

ThS. Hoàng Văn An

 

 

ThS. Vũ Lan Anh

 

 

KTS Lương Thuỳ Trang

 

 BM QUY HOẠCH ĐÔ THỊ (11 GIẢNG VIÊN )

 

PGS. TS. Lương Tú Quyên

Trưởng BM

 

PGS TS Lê Đức Thắng

 

ThS. Nghiêm Quốc Cường

 

 

ThS. Nguyễn Hoàng Minh

 

 

ThS. Nguyễn Hồng Quang

 

 

ThS. Vũ Hoàng Yến

 

 

KTS. Mai Ngọc An

 

 

ThS. Đinh Văn Bình

 

 

ThS. Nguyễn Công Hưng

 

 

ThS. Trần Mai Anh

 

 

KTS Lê Đức Lộc

 

BM THIẾT KẾ ĐÔ THỊ (7 GIẢNG VIÊN )

 

TS. Đỗ Trần Tín

Trưởng BM

 

ThS. Nguyễn Vương Long

 

 

ThS. Phạm Vũ TNhung

 

 

ThS. Nguyễn Diệu Hương

 

 

ThS. Phạm Thanh Huy

 

 

ThS. Lê Xuân Hùng

 

 

KTS. Võ Chính Long

 

 BỘ MÔN SINH THÁI VÀ QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG(4 GIẢNG VIÊN )

 

TS. Đỗ Thị Kim Thành

Trưởng BM

 

ThS. Nguyễn Đăng Thịnh

 

 

ThS. Bùi Phương Thuý

 

 

ThS. Dương Thị Ngọc Oanh

 

BỘ MÔN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN (7 GIẢNG VIÊN )

 

TS. Nguyễn Tuấn Anh

 Trưởng BM

 

TS. Nguyễn Thái Huyền

 

 

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

 

 

ThS. Đặng Tố Anh

 

 

ThS. Trần Thu Phương

 

 

ThS. Trần Vân Khánh

 

 

ThS. Đỗ Xuân Sơn

 

VĂN PHÒNG KHOA (2 CB)

 

CN. Dương Phương Nga

 

 

KTS. Phạm Thị Ngọc Liên

 


Theo quy hoạch đội ngũ cán bộ giảng viên thường xuyên trong những năm tới là 65 người, trong đó có 30% có trình độ là GS, PGS,Tiến sĩ, còn lại là thạc sĩ.

 

6. Các hoạt động của giáo viên và sinh viên:

- Tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế :

                + Thiết kế khu đô thị mới Thủ Thiêm.

                + Thiết kế Đô thị Lạch Tray – Hải Phòng.

                + Thiết kế đô thị cảng Hiệp Phước.

                + Thiết kế đô thị khoa học Gia Lâm.

                + Thiết kế bảo tồn khu phố cổ InsaDong – Hàn Quốc

- Tham gia các chương trình trao đổi hợp tác sinh viên với các trường đại học tại Mỹ, Úc, Canada, Pháp, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản

- Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, đoàn thể của Hội sinh viên, Đoàn trường, chương trình Sinh viên tình nguyện.

- Tham gia hoạt động Câu lạc bộ Quy hoạch trẻ

- Tham gia vào các nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên

- Đi tham quan và các hoạt động tìm hiểu thực tế chuyên ngành

- Thực tập tại các Viện và các Công ty tư vấn chuyên ngành về Quy hoạch – Kiến trúc

- Tham gia Nghiên cứu khoa học & lập các đồ án quy hoạch:

                + Nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ.

                + Lập quy hoạch vùng Lạng Sơn, Kon Tum, Quảng Ngãi,…

                + Quy hoạch chung đô thị cảng Hiệp Phước, Hải Phòng, Pleiku, Vĩnh Phúc,…

                + Thiết kế đô thị khu ĐTM Thủ Thiêm, thị xã Đồ Sơn, khu phố cổ InsaDong – Hàn Quốc.

                + Quy hoạch chi tiết nhiều khu đô thị , khu công nghiệp trong phạm vi cả nước.

 

 

Đồ án dự thi : Thiết kế đô thị Lạch Tray - Hải Phòng


Đồ án dự thi : Thiết kế đô thị cảng Hiệp Phước


Đồ án dự thi : Thiết kế đô thị khu trung tâm thành phố Hải Phòng


Đồ án tốt nghiệp : Khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch dịch vụ nam cầu Cửa Đại- Quảng Nam


Đồ án tốt nghiệp : Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Hồ Suối Hai- Hà Nội


7. Liên hệ:

- Địa chỉ liên hệ: Nhà A, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Km10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

- Điện thoại văn phòng Khoa: 04 3854 3002

- Fax: 844 3854 1616,

- Email: khoaquyhoach@hau.edu.vn

 


 

 

 

    

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University