Cơ Cấu Tổ Chức

LÃNH  ĐẠO KHOA

Họ và tên:

Nguyễn Tuấn Anh

Chức vụ

Trưởng khoa

Học hàm, học vị

PGS.TS

SĐT:

04 3854 2051

Hòm thư:

 

Họ và tên:

Vũ Thanh Thủy

Chức vụ

Phó trưởng khoa

Học hàm, học vị

TS

SĐT:

04 3854 2051

Hòm thư:

 

 BỘ PHẬN ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ 

Họ và tên:

Phan Thị Kim Loan

Chức vụ

Thư ký khoa

Trình độ:

Thạc sỹ

SĐT:

04 3854 2051

Hòm thư:

 

Họ và tên:

Võ Thị Ngọc Hoa

Chức vụ

Chuyên viên khoa

Học hàm, học vị

Thạc sỹ

SĐT:

422422707

Hòm thư:

 

Họ và tên:

Phùng Thị Kim Dung

Chức vụ

Chuyên viên khoa

Học hàm, học vị

Thạc sỹ

SĐT:

 04 3854 2051

Hòm thư:

Họ và tên:

 Đầu Đại Phú

Chức vụ

Chuyên viên khoa

Học hàm, học vị

Thạc sỹ

SĐT:

 04 3854 2051

Hòm thư:

Họ và tên:

Phạm Thanh Nga

Chức vụ

Chuyên viên khoa

Học hàm, học vị

Thạc sỹ

SĐT:

 0422422707

Hòm thư:

Họ và tên:

Lương Thị Bích Phượng

Chức vụ

Chuyên viên khoa

Trình độ:

Thạc sỹ

SĐT:

04 3854 2051

Hòm thư:


Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University