Danh mục

Thống kê

  Đang online : 53
  Số lượng truy cập : 14.967.555

Tổ Chức


Cán bộ, giảng viên Khoa xây dựng

 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA XÂY DỰNG
1.    BAN CHỦ NHIỆM KHOA XÂY DỰNG

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA XÂY DỰNG

Trưởng khoa

Thông tin chung


Họ và tên

: Vũ Hoàng Hiệp

Học hàm, học vị

: Tiến sỹ

Email

: vuhoanghiep@hau.edu.vn

 

: vhhiep91@gmail.com

Tel

: 0985.691.874

Địa chỉ làm việc

: Tầng 2, Nhà nối U-A, ĐH Kiến Trúc HN

Công việc

: Phụ trách chung về các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Phó trưởng khoa

Thông tin chung

Họ và tên

Nguyễn Duy Hiếu

Học hàm, học vị

: Phó Giáo Sư, Tiến sỹ

Email

: hieunhatviet@yahoo.com

Tel

: 0912.396.397

Địa chỉ làm việc

: Tầng 2, Nhà nối U-A, ĐH Kiến Trúc HN

Công việc

: Phụ trách về công tác cố vấn học tập và công tác sinh viên.

 

Phó trưởng khoa

Thông tin chung

Họ và tên

Chu Thị Bình

Học hàm, học vị

: Tiến sỹ

Email

chuthibinh.hau@gmail.com 

Tel

: 01669.163.986

Địa chỉ làm việc

: Tầng 2, Nhà nối U-A, ĐH Kiến Trúc HN

Công việc

: Phụ trách về công tác nghiên cứu khoa học của khoa.

 

Phó trưởng khoa

Thông tin chung

Họ và tên

Nguyễn Hoài Nam

Học hàm, học vị

: Tiến sỹ

Email

: hoainam1507@gmail.com 

Tel

: 0983.231.574

Địa chỉ làm việc

: Tầng 2, Nhà nối U-A, ĐH Kiến Trúc HN

Công việc

: Phụ trách về công tác đào tạo.

 

2.   VĂN PHÒNG KHOA XÂY DỰNG

 

         THƯ KÝ KHOA XÂY DỰNG


Họ và tên

: CN. Nguyễn Thị Phượng

Email

: phuongkxd@yahoo.com.vn

Tel

: 0915.110.951

Công việc

: Phụ trách chung về công tác của khoa và công tác sinh viên.

Họ và tên

: CN. Nguyễn Thị Lan

Email

: landhkt@gmail.com

Tel

: 0982.597.494

Công việc

: Phụ trách về công tác văn thư

       TRỢ LÝ KHOA XÂY DỰNG

 

Họ và tên

ThS. Đỗ Trọng Toàn

Email

: trongtoan007@gmail.com

Tel

: 0916.765.007

Công việc

: Trợ lý về nghiên cứu khoa học và công tác sinh viên.

Họ và tên

TS. Phạm Thanh Hùng

Email

: phamthanhhung.hau@gmail.com

Tel

: 0948.691.886

Công việc

: Trợ lý về công tác đào tạo của khoa.

 

3.   HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

1. TS. Vũ Hoàng Hiệp Trưởng khoa    Chủ tịch Hội đồng
2. TS. Chu Thị Bình Phó trưởng khoa    Thư ký Hội đồng
3  PGS.TS.Vũ Quốc Anh Trưởng bộ môn môn kết cấu Thép -  Gỗ   Ủy viên
4. TS. Nguyễn Việt Cường Phó trưởng BM - Phụ trách Bộ môn Công nghệ VLXD   Ủy viên
5. PGS.TS. Lê Anh Dũng Phó Hiệu trưởng - Trưởng bộ môn Công nghệ và tổ chức thi công   Ủy viên
6. ThS. Đoàn Đình Điệp Trưởng bộ môn Máy Xây dựng   Ủy viên
7. PGS.TS. Nghiêm Mạnh Hiến Giảng viên BM Công trình ngầm đô thị   Ủy viên
8. PGS.TS. Nguyễn Duy Hiếu Phó trưởng khoa - Trưởng bộ môn Khoa học vật liệu xây dựng   Ủy viên
9. TS. Nguyễn Hoài Nam Phó trưởng khoa   Ủy viên
10. PGS.TS. Nguyễn Đức Nguôn Trưởng bộ môn Công trình ngầm đô thị   Ủy viên
11. TS. Vũ Bích Quyên Trưởng bộ môn Sức bền vật liệu - Cơ học kết cấu   Ủy viên
12. PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn Phó trưởng bộ môn môn kết cấu Thép -  Gỗ   Ủy viên
13. PGS.TS. Vương Văn Thành Trưởng bộ môn Địa kỹ thuật   Ủy viên
14. TS. Phạm Phú Tình Trưởng bộ môn Kết cấu Bê tông cốt thép và Gạch đá   Ủy viên
15. TS. Hoàng Văn Tùng Trưởng bộ môn Cơ lý thuyết   Ủy viên

4.   CÁC BỘ MÔN THUỘC KHOA XÂY DỰNG

1. Bộ môn Cơ lý thuyết TS. Hoàng Văn Tùng
2. Bộ môn Khoa học vật liệu xây dựng PGS.TS. Nguyễn Duy Hiếu
3. Bộ môn Công nghệ vật liệu xây dựng TS. Nguyễn Việt Cường
4. Bộ môn Kết cấu Bê tông cốt thép và Gạch đá TS. Phạm Phú Tình
5. Bộ môn Sức bền vật liệu - Cơ học kết cấu TS. Vũ Bích Quyên
6. Bộ môn Địa kỹ thuật PGS.TS. Vương Văn Thành
7. Bộ môn Kết cấu Thép - Gỗ PGS.TS. Vũ Quốc Anh
8. Bộ môn Công nghệ và tổ chức thi công PGS.TS. Lê Anh Dũng
9. Bộ môn Công trình ngầm đô thị PGS.TS. Nguyễn Đức Nguôn
10. Bộ môn Máy Xây dựng ThS. Đoàn Đình Điệp


5.   CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1.   Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình

2.   Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật

3.   Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

 

 

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University