Bộ Môn Cấu Tạo và TTBCT

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.      

TS.KTS Vương Hải Long

Trưởng Bộ môn - Phó trưởng Khoa

0903413441

2.      

TS.KTS Vũ Đức Hoàng

Phó trưởng BM - Xưởng trưởng 4

0913231490

3.      

ThS.KTS Nguyễn Thu Hà

0915111919

4.      

ThS.KTS Trần Hùng Sơn

0926607967

5.      

ThS.KTS Tạ Lan Nhi

 

0983375418

6.      

ThS.KTS Lê Hồng Mạnh

 

01234191102

7.      

ThS.KTS Đặng Thị Lan Phương

 

0902169691

8.      

ThS.KTS Vũ Ngọc Dũng

 

0913323256

9.   

PGS.TS. Ngô Thám


 

0912254284

 10.  ThS.KTS Nguyễn Phan Anh

   098.357.4973
 11.   ThS.KTS Nguyễn Nam Thanh    0904.465.078

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University