Bộ Môn Hình Học Hoạ Hình

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.      

ThS.KS Lê Hương Giang 

Trưởng Bộ môn

0989150978

2.      

ThS.KTS Đào Thu Thủy

0985.162.486

3.      

ThS.KTS Giang Thu Hiền

 

0906.847.799

4.      

ThS.KTS Đào Đức Thiện

 

0983.607.277

5.      

ThS.KTS. Trần Vũ Thọ

 

0942216969

        6.  KTS. Hoàng Minh Hùng          01297000914

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University