Bộ Môn LL và BT Di Sản Kiến Trúc

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.      

PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương

Trưởng Khoa,Trưởng Bộ môn 

0903445648

2.      

PGS.TS.KTS Khuất Tân Hưng

Phó trưởng BM

0983256356

3      

PGS.TS Nguyễn Minh Sơn

 

0903404164

        4  PGS.TS. Hoàng Mạnh Nguyên    

5.      

ThS.KTS Phạm Trung Hiếu   

 

0982354499

       6.   ThS.KTS Hà Tiến Văn   0912151956 
    7.  ThS.KTS. Lê Duy Thanh   0963548890 
     8.  ThS.KTS. Nguyễn Trung     Dũng    0912528579

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University