Bộ Môn Nhà Ở

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1.      

PGSTS.KTS. Phạm Trọng Thuật

Trưởng Bộ môn 

0903442174

2.      

ThS.KTS Nguyễn Đức Quang

Phó trưởng BM - Xưởng trưởng

0913526422

3.      

TS.KTS Bùi Đức Dũng

091320457

4.      

ThS.KTS Phạm Việt Hải

0913379094

5.      

TS.KTS Phùng Đức Tuấn

 

0903225738

6.      

ThS.KTS Nguyễn Ngọc Khanh

 

0912141947

7.      

ThS.KTS Nguyễn Lan Anh

 

0915052525

8.      

ThS.KTS Nguyễn Như Hoàng

 

0903226322

 9.  ThS.KTS. Trần Thị Vân Anh


0912286606 
10.  ThS.KTS. Giáp Thị Minh Trang    0963291167               
   ThS.KTS. Lâm Khánh Duy    0975.116.818

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University