Danh mục

Trung Tâm Nâng Cao Năng Lực & Nghiên Cứu Đô Thị

Thống kê

  Đang online : 48
  Số lượng truy cập : 14.981.912

Giới thiệu

Giới thiệu chung

 

Ngày 01 tháng 4 năm 2009 Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội  đã ban hành Quyết định số 262/QĐ-ĐHKT-TH về việc thành lập Trung tâm Nâng cao năng lực và Nghiên cứu đô thị.

         I.       Chức năng nhiệm vụ

 

Trung tâm là đơn vị thuộc Trường đại Học Kiến trúc Hà Nội, có chức năng tổ chức đào tạo ngắn hạn và nghiên cứu đô thị về các lĩnh vực liên quan đến các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và theo nhu cầu xã hội.

 

        Trung tâm có nhiệm vụ chính sau:

 

1.      Tổ chức điều tra nhu cầu của người học, điều tra nhu cầu của xã hội về nghiên cứu đô thị, trên cơ sở đó xây dựng chương trình, kế hoạch mở các lớp đào tạo bổi dưỡng, triển khai các đề tài nghiên cứu theo nhu cầu xã hội;

 

2.      Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội, các kiến thức liên quan đến các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, bao gồm:

a.       Đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, kĩ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, quản lí đô thị cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo, quản lí, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân;

b.      Đào tạo nâng cao, đào tạo chuyên sâu cho các đối tượng là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của Nhà trường;

c.       Đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho các đối tượng trong và ngoài trường;

d.      Đào tạo hướng nghiệp cho các đối tượng là học sinh, sinh viên.

3.      Tổ chức đánh giá, lập hồ sơ đề nghị Hiệu trưởng cấp chứng chỉ cho các học viên của Trung tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng các khoá học theo quy định.

4.      Thực hiện các đề tài, đề án, dự án nghiên cứu khoa học liên quan đến các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

5.      Nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác đào tạo và nghiên cứu của Trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

6.      Quản lí cán bộ viên chức, người lao động hợp đồng của Trung tâm theo phân cấp của Hiệu trưởng; quản lí cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư do Nhà trường giao hoặc do Trung tâm tự trang bị để thực hiện nhiệm vụ được giao.

7.      Chủ trì hoặc tham gia, phối hợp với các đơn vị, cá nhân khác để thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

 

II.    Cơ cấu tổ chức, nhân sự của Trung tâm gồm:

 

Ban Giám đốc Trung tâm

Giám đốc: GVC.ThS. KTS Phạm Hùng       

Phó Giám đốc: GVC. TS. Vũ Quốc Anh

Văn phòng trung tâm:

Các Phòng chức năng:

 

III. Các khoá học thường xuyên tổ chức

 

 1. Đào tạo nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình
 2. Đào tạo nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 3. Đào tạo nghiệp vụ Đấu thầu
 4. Đào tạo nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình xây dựng
 5. Đào tạo nghiệp vụ Chủ nhiệm đồ án qui hoạch
 6. Đào tạo nghiệp vụ Giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
 7. Đào tạo nghiệp vụ Định giá xây dựng
 8. Đào tạo về Môi giới, định giá, quản lí điều hành sàn bất động sản
 9. Chứng nhận An toàn lao động
 10. Lập dự toán và đo bóc khối lượng công trình
 11. Hoạ viên chuyên nghiệp kiến trúc, qui hoạh, đô thị, xây dựng

12. Các khóa đào tạo Quốc tế trong lĩnh vực Quy hoạch đô thị nông thôn; Kiến trúc; Quản lí đô thị.

 - Thiết kế và thi công công trình ngầm đô thị

 -  Quản lý đất đai và bất động sản đô thị

 -  Quản lý quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan đô thị

 -  Quản lý hạ tầng và môi trường đô thị

 -  Thiết kế đô thị

 -  Thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị

 -  Cơ sở lý luận và thực tiễn trong qui hoạch và xây dựng đô thị

 -  Quy trình và phương pháp Qui hoạch và Quản lý Môi trường Đô thị

 -  Bồi dưỡng kiến thức quản lý môi trường cho cộng đồng

 -  Đổi mới phương pháp Qui hoạch và Quản lý môi trường đô thị 

13. Các khoá học nâng cao về thiết kế và thi công trong xây dựng công trình

- Áp dụng các tiêu chuẩn mới trong thiết kế xây dựng

- Áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài trong thiết kế xây dựng

- Thiết kế công trình theo nguyen lý kháng chấn hiện đại

- Thiết kế nhà cao tầng

- Thiết kế công trình đặc biệt

- Ứng dụng kết cấu mới trong xây dựng

- Mô hình hoá và ứng dụng các phần mềm trong thiết kế kết cấu

- Mô hình hoá và ứng dụng các phần mềm trong thiết kế nền móng

- Thiết kế và thi công hố đào sâu trong điều kiện nền đất phức tạp

 - Đào tạo các phần mềm trợ giúp cho việc thiết kế công trình  (như SAP; ETABS; Staad Pro…)

 -  Đạo tạo các phần mềm quản lý dự án (như Microft Project …)

14. Ôn Tiếng Anh cho sinh viên dự thi đầu vào chương trình tiên tiến

15. Luyện thi Đại học môn vẽ Mỹ thuật

 

IV. Các khoá học đã tổ chức

 

A. Các khoá học trong nước

 

1. Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình tại trường Đại học Vinh và TCCN Kỹ thuật công nghệ Vinh, TP Vinh, Nghệ An

2. Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

3. Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình tại trường Trung cấp Xây dựng số 4, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình tại trường Cao đẳng nghề Việt Đức, Vĩnh Phúc.

5. Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

6. Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ Quản lí nhà nước về Quy hoạch xây dựng và Quản lí đô thị cho cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn làm công tác quản lí xây dựng cấp xã, phường tại Vĩnh Phúc.

7. Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình tại Công ty Cổ phần EPG Việt Nam, Toà nhà Lucky Building, Trần Thái Tông, Hà Nội

8. Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình tại Công ty Cổ phần EPG Việt Nam, Toà nhà Lucky Building, Trần Thái Tông, Hà Nội.

9. Ôn luyện thi tiếng Anh chương trình tiên tiến chuyên ngành Kiến trúc công trình.

10. Hoạ viên chuyên nghiệp

11. Ôn luyện thi đại học môn Vẽ mỹ thuật

 

B. Các khoá học Quốc tế do các Giáo sư Mỹ, Canada và Đài Loan giảng dạy

 

12. Quy hoạch đô thị hiện đại - Lý thuyết - Thực tiễn và Giải pháp tại Cần Thơ, và Hà Nội

13. Quy hoạch có sự tham gia của các bên liên quan vì một thành phố có chất lượng cuộc sống tốt tại Đà Nẵng

14. Quy hoạch xây dựng vùng – Lý thuyết - Thực tiễn và Giải pháp tổ chức tại Cần thơ

        15. “Thiết kế đô thị” tại TP. Hồ Chí Minh

        16. Quy hoạch xây dựng đô thị và phát triển bền vững tại TP. Hồ Chí Minh

     

V. Liên hệ: tầng 2, nhà 9 tầng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội – Km10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại/Fax: 04. 33. 54. 74. 24

Email: ttncnl.ncdt@gmail.com

Mobile: 0986 585758; 0904715062

 

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University