Giới thiệu

1.    THÔNG TIN CHUNG:

-        Tên Trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ

-        Địa chỉ: Tầng 3 Nhà U- Trường ĐH Kiến trúc HN

-        Điện thoại: 04.3312.0729.

2.    LỊCH SỬ HÌNH THÀNH, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

a)    Lịch sử hình thành:

Trung tâm Ngoại ngữ được thành lập năm 1987. Trung tâm có tiền thân là bộ môn tiếng Nga, được hình thành và phát triển từ thời điểm thành lập trường Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 1969.

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Ngoại ngữ được quy định trong Quyết định phê duyệt đề án xây dựng và phát triển số 604/QĐ/ ĐHKT- TH ngày 20 tháng 4 năm 2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Đầu những năm 80, ngoài việc giảng dạy ngoại ngữ tại Trường, Trung tâm còn tham gia đào tạo cán bộ phiên dịch cho Nhà máy thuỷ điện Sông Đà do Bộ Xây dựng tổ chức tại trường Trung học Xây dựng số 1, một số giảng viên của trung tâm đã được điều động tăng cường cho nhà máy thuỷ điện Sông Đà và nhiệt điện Phả Lại.

Trung tâm đã biên dịch nhiều tài liệu phục vụ công tác đào tạo của Nhà trường.

Từ năm 1987, Trung tâm tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ khoa học công nghệ chuyên ngành của Bộ Xây dựng.

b)    Chức năng nhiệm vụ:

- Chức năng: Trung tâm Ngoại ngữ là một đơn vị đào tạo của Trường, có chức năng tổ chức giảng dạy các môn học ngoại ngữ cho các đối tượng sinh viên, học viên của Trường; tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực liên quan.

- Nhiệm vụ:

+ Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức giảng dạy các môn học ngoại ngữ; tham gia các hoạt động giáo dự khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

+ Tổ chức triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

+ Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và học viên thuộc Trung tâm theo phân cấp của Hiệu trưởng; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư do Nhà trường giao để thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

+ Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình tài liệu giảng dạy, đề cương các môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiêu cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị giảng dạy, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đực, lối sống cho đội ngũ giảng viên, viên chức; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và viên chức thuộc Trung tâm;

+Chủ trì, phối hợp hoặc tham gia với các đơn vị khác có liên quan để thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Giám đốc Trung tâm:

- Giám đốc:            ThS. Trần Thị Mai Phương

- Phó Giám đốc:    ThS. Trần Thị Dung

 

Khối bộ môn gồm 2 bộ môn:

-          Bộ môn Tiếng Anh: Trưởng bộ môn: Ths. Trần Thị Mai Phương

-          Bộ môn Tiếng Pháp.

 

4. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN;

- Đội ngũ giảng viên của Trung tâm hiện nay có 14 người, trong đó có 08 thạc sỹ, 5 giảng viên chính (GVC)


Bộ môn Tiếng Anh                                                                      

Danh sách cán bộ giảng dạy Tiếng Anh

STT

Cán bộ giảng dạy

Học vị, chức danh công tác

Chức vụ

1

Trần Thị Mai Phương

Th.S, GVC

GĐ TT, Chủ nhiệm BM

2

Trần Thị Dung

Th.S, GV

 PGĐ TT

3

Phạm Thị Yến

Th.S, GVC


4

Nguyễn Kim Oanh

Th.S, GVC

Trưởng ban nữ công TT

5

Nguyễn Thị Lam Giang

Th.S, GVC

 

6

Hà Diệu Linh

CN, GV

 Chủ tịch Công đoàn TT

7

 Trịnh Thị Thương

Th.S, GV

Trợ lý TT

8

 Khổng Thúy Hà

CN, GV

 

9

 Phạm Minh Hòa

CN, GV

 

10

Nguyễn Thị Hòa

CN. GV tập sự


11

Phạm Lê Hoa

CN, GV tập sự


12

Mai Lan Phương

CN, GV tập sự


13

Hồ Phương Thảo

Th.S, GV tập sự

 

14

Bùi Thị Ngọc Thủy

Th.S, GV tập sự

 

Bộ môn Tiếng Pháp

Danh sách cán bộ giảng dạy tiếng Pháp

STT

Cán bộ giảng dạy

Học vị, chức danh công tác

Chức vụ

1

Nguyễn Bích Thủy

Th.S, GVC

 

2

Trần Ngọc Mai

Th.S, GV kiêm nhiệm 30%

 

Hành chính 

STT

Cán bộ

Học vị, chức danh công tác

Chức vụ

1

Vũ Hồng Loan

Cử nhân

 Thư ký TT

 

 

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University