Trung Tâm Thí Nghiệm & Kiểm Định Chất Lượng Công Trình

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm Công trình Xây dựng
Hình ảnh một số thiết bị thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học
Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Chất lượng Công trình (TTTN) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. TTTN được thành lập ngày 06 tháng 02 năm 2007 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University