Giới thiệu

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 22 tên sách dịch do quỹ Ford tài trợ đã và đang phục vụ bạn đọc tại Phòng đọc sinh viên tầng 12 và Phòng đọc dành cho Giáo viên, cán bộ và học viên tầng 13 – Nhà làm việc 13 tầng.
Trung tâm Thông tin Thư viện có các chức năng, nhiệm vụ được quy định theo quyết định số 43QĐ - BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký ngày 08 tháng 01 năm 2001.
Trung tâm Thông tin - Thư viện thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà nội được thành lập theo quyết định số 43/QĐ-BXD ra ngày 8 tháng 1 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. Trung tâm có 19 cán bộ thuộc các chuyên ngành tin học,ngoại ngữ, thông tin - thư viện. Địa chỉ: Tầng 12 - 13, nhà H, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Km10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University