Bộ Môn Giáo Dục Thể Chất

đoàn vận động viên công đoàn trường Đại học Kiến trúc tham dự hội khoẻ cán bộ,viên chức,lao động khối các trường Đại học,Cao đẳng thuộc cụm 1 diễn ra tại trường Đại học Thuỷ lợi.

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University