Tuyển sinh

Cập nhật Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Tuyển sinh trình độ tiến sĩ 2017 đợt 1
Các tin cùng loại:

Tìm kiếm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội, Việt Nam
Phone : 84 4 3854 4346, Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn
Created by: © 2011 The Hanoi Architectural University